Polis Alımında Değişiklik Yapılması İçin TBMM’ye Soru Önergesi Verildi

Polis Alımında Değişiklik Yapılması İçin TBMM’ye Soru Önergesi Verildi

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması belirtilmiş “7-Göz Hastalıkları A)bendinin 2) a) maddesinde “Parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) öğrenciliğe engeldir.” cümlesi yönetmelikte yer almıştır. Daha sonra yapılan değişiklik ile bu ibare yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan değişiklik ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde “Parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) öğrenciliğe engeldir” ibaresi kaldırılmış olsa da, “Görme ve diskromatopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.” ibaresi yer almaya devam etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Kasım 2019’da yapılan açıklamada; “Renk körlüğünün tespiti için kullanılan “İshihara Test” yönteminin dünya standartlarına uygun olduğu, incelenen ülkelerde de aynı yöntemin uygulandığı, renk körlüğü muayenesini yapacak olan doktorun muayene şekli ve yönteminden bağımsız olacak şekilde dijital olarak sonuç verecek bir cihazın bulunmadığı, renk körlüğünü giderdiği söylenen lens ve gözlüklerin; bu sorunu tam olarak gideremediği, gözle ilgili diğer sorunlara yol açabileceğinden polisin çalışma usul ve koşulları açısından çözüm olarak görülemeyeceği sonucuna varıldı.” denilerek renk körlüğünün polisliğe girişte engel olacağı duyurusu yapılmıştır.

Renk körlüğü bulunan polis adayları sınavlarda elenmektedir. Ancak bu durumdaki adayların; zorunlu askerlik görevini yapmasında, bu görevi yaparken silah taşımasında ve nöbet tutmasında bir engel bulunmamaktadır. Subay ve polis olmak isteyen adaylara pigment eksikliği; yani, kısmi renk körlüğü gerekçe gösterilerek olumsuz cevap verilmektedir. Hayallerindeki mesleği genetik pigment eksikliği nedeniyle yapamayan ve bu konuda mağduriyet yaşayan çok sayıda aday bulunmaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde “Parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) öğrenciliğe engeldir.” cümlesi kaldırılmasına rağmen yeni Yönetmeliğe “Görme ve diskromatopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.” şeklinde bir ibare neden konulmuştur?

2-Renk körlüğü olan polis adaylannın lens kullanmadan göz muayenesinden geçemeyeceği bilindiği halde neden Yönetmelik’te bu şekilde bir madde düzenlemesine gidilmiştir? 3-Renk körlüğü bulunan adayların polis ya da subay olamayacak kadar rahatsız oldukları düşünülüyor ise neden zorunlu askerlik görevine tabi tutulmakta, hatta ehliyet ve silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir?

4-Bu adaylar polis olamazlarken, askerlik yapmaları, hatta adaylara ehliyet ve silahlı özel güvenlik sertifikası verilmesi çelişkili bir durum değil midir, bu konuda Bakanlık’ın görüşü nedir?

5-Hayallerindeki mesleği genetik pigment eksikliği nedeniyle yapamayan ve bu konuda mağduriyet yaşayan çok sayıda polis adayı bulunması nedeniyle bu mağduriyetlerin giderilmesi için birtakım yeni düzenlemelere gidilmesi düşünülmekte midir, İçişleri Bakanlığı’nın bu yönde bir çalışması bulunmakta mıdır?

Cevap Ne Zaman Gelecek?

Önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önergelere cevap vermesi bekleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir